La liggenna di Colapisci

La genti lu chiamava Colapisci
pirchì stava ‘nto mari comu ‘npisci
dunni vinia non lu sapia nissunu
fors’ era figghiu di lu Diu Nittunu.

‘Ngnornu a Cola u re fici chiamari
e Cola di lu mari curri e veni.

O Cola lu me regnu a scandagghiari
supra cchi funnamenti si susteni

Colapisci curri e và.
Vaiu e tornu maestà.

Cussì si jetta a mari Colapisci
e sutta l’unni subitu sparisci
ma dopu ‘npocu, chistà novità
a lu rignanti Colapisci dà.

Maestà li terri vostri
stannu supra a tri pilastri
e lu fattu assai trimennu,
unu già si stà rumpennu.

O destinu miu infelici
chi sventura mi predici.

Chianci u re, com’haiu a fari
sulu tu mi poi sarvari.

Su passati tanti jorna
Colapisci non ritorna
e l’aspettunu a marina
lu rignanti e la rigina.

Poi si senti la sò vuci
di lu mari ‘nsuperfici.

Maestà! ccà sugnu, ccà
Maestà ccà sugnu ccà.
‘nta lu funnu di lu mari
ca non pozzu cchiù turnari
vui priati la Madonna
ca riggissi stà culonna
ca sinnò si spezzerà
e la Sicilia sparirà.

Su passati tanti anni 
Colapisci è sempri ddà
Maestà! Maestà!
Colapisci è sempri ddà 


People called him Colapesce
‘cause he spent his time in the sea like a fish.
Where he came from, no one knew
perhaps he was the son of the god Neptune.

One day the king summoned him,
and Cola came running from the sea.

Oh Cola, my kingdom you must plumb
to see on what foundation it sits.

Colapesce runs and goes
I’ll be back soon, your Majesty.

So he dives into the sea
and under the waves he suddenly disappears,
but after a while, this novelty
to his king Colapesce gives:

Your Majesty, your lands
stand on three pillars
and the very terrible fact
is that one of them is already collapsing.

Oh my unhappy destiny!
What misfortune you predict to me.

The king weeps, what shall I do?
only you can save me.

Many days have passed by
but Colapesce doesn’t return
waiting for him at the marina
stand the king and the queen.

Then his voice is heard
from the sea to the surface.

Your Majesty! here I am, here…
Your Majesty! here I am, here…
at the bottom of the sea,
and I can no longer return.
You please pray Our Lady
that I can hold this column,
otherwise it will crack
and Sicily will disappear.

Many years have passed by
Colapesce’s still down there
Yuor Majesty! Your Majesty!
Colapesce’s still down there.

Lascia un commento